PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma saimnieciskā darbība

SIA "Saldus Druva" pienu realizē:

 • LPKS "Piena ceļš" 
 • A/S "Druvas FOOD"
 • SIA "Saldus Pārtikas Kombināts"

Uzņēmuma saimnieciskās darbības galvenā nozare ir piena lopkopība 75% no kopējiem ieņēmumiem un augkopības nozare, kas pamatā sagatavo lopbarību un ir 25% no kopējiem ieņēmumiem. Ražošanas apjomi – 2015. gadā pārdotas 4200 tonnas piena, vidējais izslaukums no govs – 7783 kg. Iegūta graudu kopraža – 3350 tonnu. Vidējā ražība graudaugiem – 48,0 cnt/ha, rapsim – 3,7 cnt/ha.

Prioritātes un nākotnes vīzijas

Prioritāte – cilvēks: profesionālis savā specialitātē labos darba apstākļos sakoptā vidē.

1. Darbaspēka piesaiste:

 • darba vietu sakārtošana atbilstoši likumdošanai; 
 • jaunu tehnoloģiju ieviešana piena lopkopībā un lopbarības sagatavošanā; 
 • uzņēmuma darba kultūras uzlabošana.

2. Ražošanas pilnveidošana un jaunu tehnoloģiju ieviešana, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu – realizējot projektus. Tuvākās nākotnes projekts – slaucamo govju fermas

"Dzintari" rekonstrukcija, celtniecība ar jaunu govju slaukšanas tehnoloģiju, koncentrējot visu ganāmpulku vienā vietā.

3. Darba ražīguma un kvalitātes kāpināšana uz pašizmaksas samazināšanas rēķina.

4. Enerģijas resursu (degvielas, elektrības un gāzes) stingra kontrole un taupība.


Uzņēmuma misija

Nodrošināt Latvijas piena pārstrādes uzņēmumus ar augstākās kvalitātes pienu, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes izvirzītajām piena kvalitātes prasībām.

Uzņēmuma darbības vēsture un vadības sistēma

Lauksaimniecības uzņēmums SIA "Saldus Druva" darbojas uz statūtu pamata. Ļoti izdevīga ģeogrāfiskā situācija – tuvu rajona centrs, maģistrālie ceļi Rīga–Liepāja, Kuldīga, Ventspils.

Uzņēmums darbojas kopš 1994. gada 23. februāra pēc paju sabiedrības "DRUVA" privatizācijas scenārija, privatizējot un pārņemot paju sabiedrības ražošanas līdzekļus, saglabājot lielražošanu un ekonomisko potenciālu – fermas, ražotnes un citus objektus.  

Pārvaldes orgāns – pilnsapulce, starplaikos lēmumus pieņem uzņēmuma valde ar 6 valdes locekļiem. 
Pamatnodarbošanās ir lauksaimnieciskā ražošana ar specializāciju – piena lopkopība. 

Ar šo pamatnozari saistītas papildu specializācijas:

 • sarkanbrūnās govju šķirnes audzēšana; 
 • augkopība, tostarp graudkopība, rapsis.

Uzņēmums darbojas:

 • Lauksaimniecības statūtu sabiedrības organizācijā; 
 • Lauksaimniecības šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībā; 
 • LPKS "Piena ceļš".

Uzņēmums pēc grāmatvedības datiem ir uzskatāms par vienu no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Saldus novadā. Uzņēmumu raksturo nodrošinājums:

 • lauksaimniecībā izmantojamā zeme............1770 ha,
  t.sk. īpašumā.....................................510 ha;
 • liellopu skaits...............................................1120 gab.,
  t.sk. slaucamās govis............................540 gab.;
 • darbaspēka nodrošinājums ..........................87 darbinieki;
 • ražošanas ēkas: slaucamo govju fermas "Senči", "Dzintari", "Vēsmas" – katrā pa 200 liellopiem, jaunlopu ferma – 500 galvu. Mehāniskās darbnīcas, siena šķūnis, minerālmēslu noliktava, graudu kalts-noliktava.

Attīstāmies, nemainot ražošanas veidu, ieviešot ražošanā jaunas, šodienas prasībām atbilstošas ražošanas tehnoloģijas, balstoties uz resursu efektīvu izmantošanu, racionāli izmantojot banku kredītus, ES piešķirtos līdzekļus, atjaunojot pamatlīdzekļus.

Sadarbības partneri